Criminaliteit stijgt, maar is minder zichtbaar

De criminaliteit in Almere neemt toe, maar lijkt steeds minder zichtbaar. Het aantal woning- en auto-inbraken neemt af. Tegelijkertijd winnen ondermijnende vormen van criminaliteit zoals fraude, witwassen en cybercriminaliteit aan terrein. Dat schrijft de gemeente Almere in de Voortgangsrapportage Veiligheid over het laatste zes maanden van 2019.

Ondermijning betekent grofweg de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Volgens de gemeente laat dit zich nog niet zien in cijfers: “Het gaat vaak om delicten waar niet één persoon, maar de maatschappij het slachtoffer is (bijvoorbeeld drugshandel), of er is een lage aangiftebereidheid vanwege angst voor represailles.” Een speciaal team gaat de komende drie jaar aan de slag om deze vorm van criminaliteit beter in beeld te brengen en aan te pakken.

Drugsbendes
Drugs zijn volgens de rapportage het grootste probleem als het gaat om ondermijning. Er zijn in het werkingsgebied van de politie-eenheid Midden-Nederland, die naast Flevoland ook de regio’s Utrecht en Gooi- en Vechtstreek omvat, ruim 50 ‘criminele samenwerkingsverbanden’ die zich bezighouden met de handel in cocaïne. “De geldbedragen en belangen die hierin omgaan zijn enorm, wat met regelmaat leidt tot (ernstige) geweldsincidenten.” De gemeente maakt zich daar zorgen over omdat het ook een aanzuigende werking heeft op jongeren, die zich zo op het criminele pad begeven.

Straatroven
Dat is volgens de gemeente bijvoorbeeld te zien aan de stijging van het aantal straatroven. In 2019 waren het er bijna 100, zo’n twintig meer dan het jaar ervoor. De afgelopen maanden werden er ruim 20 Almeerse jongeren opgepakt voor de straatroven. De politie vertelde dat het opvallend is dat slachtoffers en daders bijna allemaal minderjarig zijn. Sinds februari van dit jaar is een een speciaal team actief om straatroven te onderzoeken.

De gemeenteraad van Almere discussieert binnenkort over de Voortgangsrapportage Veiligheid met burgemeester Franc Weerwind.

Geschreven door