Flevolandse Patiëntenfederatie start meldpunt ‘Zorg in coronatijd’

De Flevolandse Patiëntenfederatie start een meldpunt ‘Zorg in coronatijd’. Daarbij wordt zij ondersteund door Zorgbelang Flevoland. Inwoners van de provincie Flevoland kunnen via dit meldpunt ervaren knelpunten in zorg en welzijn delen. Ook kunnen er mooie lokale initiatieven en slimme oplossingen in zorg en welzijn worden gemeld die ontstaan zijn door de coronacrisis. Het coronavirus en de nog voortdurende landelijke maatregelen houden Nederland in zijn greep.

Het coronavirus en de nog voortdurende landelijke maatregelen houden Nederland in zijn greep. De druk op de zorg is toegenomen en veel planbare zorg wordt uitgesteld of in aangepaste vorm aangeboden. Inmiddels wordt de reguliere zorg weer gefaseerd opgestart. Dit kan betekenen dat de kwaliteit van de zorg verandert en dat de zorg niet meer voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is. Daarnaast ontstaan er juist nu mooie initiatieven en creatieve oplossingen in zorg en welzijn die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven.

De Flevolandse Patiëntenfederatie is van mening dat de meldingen kunnen bijdragen aan verbeteringen en oplossingen voor het waarborgen van de kwaliteit van de zorg. Meldingen zijn ook voor zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, provincie, gemeenten en zorgverzekeraars van groot belang. Omdat de impact van de coronacrisis naar verwachting nog lang merkbaar is, is dit meldpunt ook bedoeld om in de periode na de eerste piek de signalen te blijven bundelen en verwerken.

Er zijn veel lokale initiatieven, zoals Zamen-een in Dronten en een samenwerking van diverse partijen in Lelystad. Deze initiatieven zijn erop gericht om lokaal mensen aan elkaar te koppelen die hulp willen bieden en hulp nodig hebben. Maar het is ook van belang om alle signalen uit de hele provincie te verzamelen, zodat beleidsmakers in Den Haag en grote organisaties als de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen horen wat er extra aandacht nodig heeft. Voorzitter Martine Visser van de Flevolandse Patiëntenfederatie: “We zijn in Flevoland volop met alle partijen in gesprek over hoe de zorg er in de toekomst uit moet zien. Juist door de corona-crisis wordt weer duidelijk hoe cruciaal dit is en dit vraagt nog meer van de onderlinge samenwerking. Signalen van burgers over waar zij tegenaan lopen zijn onmisbaar om de zorg beter te organiseren.”

Contact Iedereen kan zijn ervaringen kwijt door te mailen naar: info@flevolandsepatientenfederatie.nl. Een melding kan ook telefonisch via 0320- 752 231 (bereikbaar op maandag en donderdag van 9.30 tot 13.00 uur) of via het online formulier op www.flevolandsepatientenfederatie.nl

Geschreven door