Gemeente ging 44 keer de fout in met de privacy

De gemeente Almere heeft vorig jaar 44 fouten gemaakt met de privacy. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Privacy 2019. Het is de eerste keer dat de gemeente zo’n rapport heeft gemaakt.

De meeste fouten werden gemaakt door gegevens naar de verkeerde ontvanger te sturen. Dat gebeurde negentien keer, zoals in september vorig jaar toen bijna zeshonderd mensen een brief over belastingbetalingen ontvingen die voor iemand anders was bedoeld. Verder werden zeven keer persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd. Viermaal werd privacygevoelige informatie van een andere klant getoond.

Daarnaast valt het de gemeente op dat relatief veel Almeerders vorig jaar een zogenoemd privacyverzoek indienden. Dat zijn bijvoorbeeld klachten, schadevergoedingen of vragen met betrekking tot persoonsgegevens. Het is niet duidelijk waarom dit aantal in andere ongeveer even grote gemeenten lager ligt.

De gemeente Almere heeft de Jaarrapportage Privacy 2019 opgesteld naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die werd in mei 2018 van kracht.

Geschreven door