Hoogste punt bereikt basisschool Odyssee

Aan het Boreasplein in het Homeruskwartier, Almere Poort wordt hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de basisschool Odyssee. Dit gebeurt in In opdracht van de gemeente Almere en de Almeerse Scholen Groep. Basisschool Odyssee is op dit moment gevestigd aan de Pygmalionstraat en het Slowakijehof in hetzelfde stadsdeel.

Ondanks de crisis is vorige week toch het hoogste punt bereikt. Om dit voor de bouw belangrijke moment te markeren, is hier even bij stil gestaan en is de vlag van Odyssee in de top gehangen. De aanwezige bouwlieden hebben, rekening houdend met de veiligheid, wat lekkers gekregen.

We hopen de komende maanden op dezelfde wijze en met hetzelfde enthousiasme de school verder te kunnen afbouwen. Zodat de leerlingen van Odyssee nog voor het einde van het jaar naar hun nieuwe school kunnen. Het ontwerp van de school biedt naar verwachting voldoende flexibiliteit, zodat ook in de 1,5 meter maatschappij passend onderwijs kan worden geboden.

Odyssee is een basisschool in het stadsdeel Poort in de wijk Homeruskwartier waar betekenisvol leren centraal staat. Dit betekent dat lesstof aansluit bij de beleveniswereld van het kind, en dat het kind de lesstof meteen kan toepassen. Om deze reden zijn de lokalen ruim opgezet. Leerlingen hebben veel ruimte om te bewegen en op verschillende manieren aan het werk te gaan.

Geschreven door