D66 stelt schriftelijke vragen om privacy-schendingen gemeente Almere

D66 Almere maak zich zorgen over de bescherming van de privacy van de Almeerders. In een onlangs, door de gemeente Almere, uitgebrachte Jaarraportage Privacy 2019 lezen we dat er regelmatig niet zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

We vinden het belangrijk dat de gemeente zich bewust is van haar specifieke rol en verantwoordelijkheid. Daarnaast willen we weten welke maatregelen de gemeente gaat treffen om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college hierover.

Hier treft u de schriftelijke vragen aan.

Geschreven door