Op 8 juni jl. is de Stichting Nabestaandenzorg Flevoland opgericht onder het motto ‘Alles goed geregeld voor nu en later!’

Baukjen Anema, André Groenewegen en Wilko Knol zijn de oprichters van de Stichting. Het idee om een Stichting op te richten komt voort uit de behoefte die Baukjen en Wilko in hun werk als nabestaandenbegeleiders tegenkomen: de eigen regie houden over je leven.

Wilko: “We hebben beiden gemerkt dat de mogelijkheden en het belang van een levenstestament en testament vaak onvoldoende bekend zijn. En dat is erg jammer want met een levenstestament en testament hou je de regie zelf in handen. Tijdens en na je leven.” Baukjen vult aan: “En door onze samenwerking in deze Stichting versterken we elkaar en zorgen we ook voor continuïteit van onze dienstverlening. Bovendien zijn we aangesloten bij de landelijke Stichting Nabestaandenzorg Nederland. De verbondenheid met de landelijke stichting betekent een samenwerking met mede professionals elders in het land. Samen zorgen wij ervoor dat de cliënten met kennis en kunde worden ondersteund.”

Wilko: “De toegevoegde waarde van Stichting Nabestaandenzorg Flevoland is dat we als gecertificeerde nabestaandenbegeleiders het proces van het maken van een levenstestament of testament begeleiden van a tot z. Van de inventarisatie van de wensen, het maken van een levensdossier, de afspraak bij de notaris, tot een concreet levenstestament of testament conform de wensen. En we bieden aan dat we de wensen die worden vastgelegd, kunnen gaan uitvoeren als levensexecuteur, executeur. Ook kunnen we als toezichthouder in een levenstestament vastgelegd worden. En uiteraard kunnen we de nabestaanden terzijde staan bij de afhandeling van een nalatenschap na overlijden.”
Baukjen: “We werken vanuit de dorpen en steden in Flevoland en hebben daar onze netwerken en willen deze ook graag uitbouwen om zo een belangrijke rol te spelen in het op de kaart zetten van nabestaandenzorg in de breedste zin van het woord. En zo hebben we ook een doorverwijsfunctie om de juiste specialisten in te schakelen.”

André: “Wij merken dat veel mensen graag gebruik maken van een professionele onafhankelijke levensexecuteur, toezichthouder en executeur. Men wil de familie of vrienden niet belasten. De Stichting is een neutrale partij waarbij alleen de wens van de betrokkene het uitgangspunt is. Met onze kennis en ervaring denken we mee en zoeken we naar oplossingen die passen.
Door de samenwerking met lokale notarissen heeft de Stichting korte lijnen om bij complexe situaties een goede oplossing aan te bieden.
Bovendien vinden we het allen heel erg belangrijk dat cliënten zich vertrouwd en veilig voelen waarbij zij er 100% van op aan moeten kunnen dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met hun gegevens wordt omgegaan.”

Wat regelen in een levenstestament?

Het kan iedereen overkomen: zelf geen beslissingen meer kunnen nemen. Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Maar ook door het ouder worden. Op dat moment komt de administratie en welbevinden in de knel. Met het zelf benoemen van de levensexecuteur in een levenstestament wordt er voorkomen dat er een onbekende mentor of bewindvoerder toegewezen wordt die niet op de hoogte is van persoonlijke wensen. Door een volmacht te regelen in een levenstestament is het mogelijk een zelf gekozen persoon te machtigen die de administratie of zorg overneemt.

Wat regelen in een testament?

In Nederland is het in de wet geregeld wie de bezittingen erft van iemand die overlijdt. In het kort is dat familie. Als iemand hiervan wil afwijken, dan moet dat in een notariële akte vastgelegd worden. Bijvoorbeeld het vermogen aan een goed doel nalaten. Of aan iemand anders nalaten dan familie. Of vermijden dat er veel erfbelasting betaald moet worden. Daarnaast is het verstandig om in een testament een executeur te benoemen. Als er geen executeur is benoemd, zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap. Als er sprake is van onenigheid in de familie, of er zijn alleen verre familieleden of er is een complexe nalatenschap, kies dan voor een onafhankelijke executeur.

Meer informatie over wie we zijn, waar we voor staan en wat we bieden, kijk op www.nbzf.nl. We komen graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: tel. (0320) 417 418, info@nbzf.nl

Bijlage: foto. Na het tekenen van de oprichtingsakte bij de notaris: Baukjen Anema en Wilko Knol. André Groenewegen kon op dat moment helaas niet bij de ondertekening zijn door andere verplichtingen.

Geschreven door