Op bedrijventerrein Veluwsekant Oost in Almere Stad is een parkeerverbod ingesteld.

Volgens de gemeente was er in de loop der jaren steeds meer parkeeroverlast en gevaarlijke situaties. Omdat auto’s veel parkeerden op de rijbaan en groenstroken is er nu een parkeerverbod ingesteld. Dat geldt ook voor grote voertuigen. 

”Hoewel de parkeeroverlast niet specifiek werd veroorzaakt door grote voertuigen ontstaat strijdigheid met het algehele parkeerverbod als de parkeermogelijkheid voor grote voertuigen in stand gehouden wordt”, schrijft het college aan de raad. 

De gemeente heeft parkeerplaatsen aangelegd in de buurt van Autoradam. Omdat het een nieuwe situatie is, zal er in de beginperiode regelmatig toezicht worden gehouden. Bij de eerste parkeerovertreding wordt er gewaarschuwd, maar bij een tweede keer wordt er gehandhaafd. 

Geschreven door