Angela Maas en Michel Hofman treden toe tot raad van toezicht Flevoziekenhuis

Prof. dr. A. (Angela) Maas en drs. M. (Michel) Hofman MSc  treden per 1 september 2020 toe tot de raad van toezicht van het Flevoziekenhuis in Almere. Prof. dr. J.M. (Jozien) Bensing treedt met ingang van dezelfde datum af als lid en vicevoorzitter van de raad van toezicht. Zij was vanaf 2012 lid van de raad van toezicht op de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn Jozien bijzonder dankbaar voor haar grote inzet, haar positief kritische opstelling en haar belangrijke bijdrage aan het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.

Angela Maas is sinds 2012 als hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze beschikt over ruime ervaring en vervulde diverse nevenfuncties in de wetenschap, bij beroepsverenigingen en als bestuurder en toezichthouder. Angela Maas gaat zich binnen de raad van toezicht bezighouden met de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg.

Michel Hofman is werkzaam als CIO (directeur Informatie en ICT) bij Isala Klinieken. Hij werkte daarvoor o.a. als CIO in de financiële sector. Hofman is daarnaast sinds 2017 actief als toezichthouder bij het Bevolkingsonderzoek Midden West. Sinds kort is hij tevens toezichthouder in het Bravis ziekenhuis. Hij heeft ruime ervaring met complexe organisatieveranderingen in combinatie met digitalisering en risico management. Hij gaat zich binnen de raad van toezicht richten op de nieuwe portefeuille ICT / digitale zorg.

De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn verheugd om Angela Maas en Michel Hofman in hun midden te kunnen verwelkomen en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Met de komst van de twee nieuwe leden bestaat de raad van toezicht van het Flevoziekenhuis uit zes leden. De keuze om de raad van toezicht uit te breiden met de portefeuille ICT / digitale zorg, is gedaan vanwege het grote en toenemende belang van ICT, digitale zorg en eHealth in de ziekenhuiswereld. 

Geschreven door