Publicatie Boekman over duurzamere culturele sector

Boekman heeft een publicatie gepresenteerd waarin nieuwe onderzoeksresultaten, toolkits en inspirerende interviews staan voor culturele organisaties en overheden die aan een duurzamere culturele sector willen werken.

Welke plek neemt duurzaamheid in binnen het (cultuur)beleid van culturele organisaties en overheden, en welke best practices zijn er te onderscheiden? Om een antwoord op deze onderzoeksvraag te vinden, analyseerden de Boekmanstichting en Bureau 8080 jaarverslagen en beleidsplannen van de 87 culturele organisaties die in de huidige beleidsperiode (2017-2020) deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur (BIS), en cultuurnota’s van de 44 grootste gemeenten.

De resultaten laten zien dat de aandacht voor duurzaamheid en de klimaatcrisis zowel bedrijfsmatig als kunstinhoudelijk de laatste jaren duidelijk is toegenomen, maar dat activiteiten op dit gebied veelal nog wel kleinschalig of incidenteel zijn. Lees de uitkomsten van het onderzoek op de website van Boekman.

Geschreven door