UWV: schade coronacrisis op arbeidsmarkt groot

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de Flevolandse werkgelegenheid het in 2020 zwaar te verduren krijgt. Er wordt zeer grote krimp verwacht in de zakelijke dienstverlening zoals uitzendbureaus en in de luchtvaart, horeca, cultuur en detailhandel.

In Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk werkt ongeveer een derde van alle werkende inwoners in sectoren waar grote krimp wordt verwacht. In Zeewolde gaat het om 29 tot 31 procent van de inwoners.

Uit de laatste werkloosheidscijfers van het UWV van april blijkt al dat de coronacrisis de Flevolandse arbeidsmarkt hard raakt. Het aantal WW-uitkeringen nam met 20 procent toe. Landelijk lag dat percentage met zo’n 17 procent iets lager. Concreet betekent dat Flevoland er 1388 werklozen bij kreeg.

Het waren vooral uitzendkrachten die hun baan verloren. In die branche steeg de werkloosheid met ruim 80 procent. Maar ook werknemers in de horeca (49%) en detailhandel (19%) verloren veelal hun baan door de coronacrisis.

Er waren ook branches waarin juist meer vraag was naar personeel door de coronacrisis. De werkloosheid daalde in de sectoren overheid, landbouw, visserij en groenvoorziening.

Geschreven door