Voorstel voor clustering wijkteams ter consultatie naar gemeenteraad

De Almeerse gemeenteraad nam op 13 februari een besluit over de doorontwikkeling van de wijkteams. Een van die besluiten was om te komen tot een clustering van teams. Het college kreeg de opdracht om samen met de convenantpartners van de wijkteams

(De Schoor, VMCA, MEE IJsseloevers) binnen een half jaar te komen met een uitwerking hiervoor. Die uitwerking is nu naar de gemeenteraad gestuurd voor consultatie.

Waarom clusteren?

Almere heeft nu nog zestien wijkteams. Clustering van teams heeft een aantal voordelen. De belangrijkste is dat er grotere teams ontstaan dan nu het geval is. Dit maakt het gemakkelijker voor de wijkwerkers om voor elkaar in te vallen bij drukte, vakanties en ziekte. De uitwerking houdt rekening met een evenwichtige spreiding over de stad en met de vraagstukken in de verschillende wijken.

Wat is het voorstel?

In overleg met de convenantpartners is een clustering in tien gebieden uitgewerkt. Waar mogelijk bestaat ieder cluster uit wijken waar inwoners een groter beroep doen op ondersteuning en wijken waar minder problemen spelen. Om dit is kaart te brengen, is gebruik gemaakt van de ervaringen van professionals en van allerlei statistische gegevens.

De clustering in tien gebieden leidt tot stevigere teams en zorgt er tegelijkertijd voor dat de wijkwerkers voldoende zichtbaar en aanwezig blijven op de plekken in de stad waar dit het hardst nodig is. Alle nieuwe clusters vallen binnen de grenzen van stadsdelen. De grenzen komen ook zo veel mogelijk (maar niet 100%) overeen met de gebiedsindelingen die JGZ Almere en Passend Onderwijs Almere hanteren.

Alternatieve invulling nieuw gebied

In negen gebieden krijgt het (geclusterde) wijkteam een werklocatie in het betreffende gebied. De convenantpartners stemmen de bezetting en de dienstverlening af op de kenmerken van de wijk. De dienstverlening in het tiende beoogde cluster (Oosterwold, Vogelhorst en Nobelhorst) krijgt een wat afwijkende invulling die nog nader wordt uitgewerkt. Dit past bij de ontwikkeling van dit gebied, waar inwoners hun wijk grotendeels zelf vormgeven. Bovendien is de bezetting van de wijkteams de afgelopen jaren niet meegegroeid met de groei van de stad. Dit is een tweede reden om in het nieuwe gebied geen wijkteam te formeren uit de bestaande bezetting.

Zodra de consultatie met de gemeenteraad over het clusteringsvoorstel is ingepland, is de bespreking te volgen via de website van de gemeenteraad.

Geschreven door