Welzijn en leefstijl tijdens de coronacrisis

Almere/Lelystad Uit de 3de peiling van het RIVM-GGD onderzoek blijkt dat Flevolanders hun leven hoger waarderen dan in het begin van de coronacrisis. In de 1e peiling was het gemiddelde rapportcijfer een 6,9, bij deze 3de peiling een 7,3. De levensstijl wordt gezonder: de Flevolanders eten minder ongezond en bewegen weer wat meer.
Het gevoel van dreiging van het coronavirus neemt af.

Minder Flevolanders ervaren angst en somberheid dan in de beginfase van de corona epidemie. Zo neemt het percentage Flevolanders dat aangeeft angstiger te zijn in vergelijking met voor de coronacrisis het meeste af, van 40% (1e meting) naar 21% (3e meting).

Geschreven door