Start aanleg watergangen Nobelhorst

De planning om de watergangen in Nobelhorst aan te leggen is gewijzigd. De geplande watergangen in de wijk worden op zijn vroegst in de eerste helft van 2021 aangelegd. Dit is later dan verwacht. 

De concept-ontgrondingsvergunning die wij hebben aangevraagd bij de Omgevingsdienst is inmiddels goedgekeurd. De formele aanvraag is nu ingediend. Als er geen bezwaar komt zullen we begin 2021 starten met het maken van de watergangen in fase 2 (Zie kaartje veld 13 – 14 en 15). Als er wel bezwaar wordt ingediend kan het langer duren voordat we kunnen beginnen.

Dit is vervelend voor de bewoners met plannen voor een steiger aan het water, want tot die tijd kunnen geen werkzaamheden die horen bij het aanleggen van een steiger worden verricht.

Meer onder varen in Nobelhorst

De watergangen in Nobelhorst krijgen straks een maximale diepte van 1,20 m. De doorvaarthoogte als alle bruggen er zijn is 1,70m. Uiteindelijk kunnen bootjes uit Nobelhorst de Hoge Vaart dan bereiken.

Geschreven door