Cliëntenraad Flevoziekenhuis start wervingscampagne voor leden nieuw panel

Deze week start de wervingscampagne van de cliëntenraad van het Flevoziekenhuis voor leden van een nieuw op te richten panel. Samen met het nieuwe panel wil de cliëntenraad de zorg nóg beter afstemmen op de behoefte van patiënten en hun naasten.

Iedereen die zijn of haar ervaring over de zorg in het Flevoziekenhuis wil delen, kan lid worden van het nieuwe panel van de cliëntenraad.

Voor patiënten en hun naasten
De cliëntenraad is voor het Flevoziekenhuis de ‘stem’ van haar patiënten en hun naasten. Deelnemers van het panel ontvangen een aantal keer per jaar een online vragenlijst. Bijvoorbeeld over de zorg, gastvrijheid, schoonmaak, en andere actuele onderwerpen. Meedoen aan het panel is altijd vrijblijvend. Voor informatie en aanmelden: kijk op flevoziekenhuis.nl/panel. Naast de online wervingscampagne zijn de leden van de cliëntenraad deze week aanwezig in de centrale hal om te flyers uit te delen en vragen te beantwoorden.

“Met de slogan ‘Onze ervaring telt’ benadrukken we dat de ervaring van patiënten en hun naasten ertoe doet.” Aldus Pim van den Toorn, voorzitter van de cliëntenraad. “Voor het ziekenhuis zijn wij een belangrijke gesprekspartner.” 

De cliëntenraad adviseert over de kwaliteit van zorg 
De cliëntenraad van het Flevoziekenhuis adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis over de kwaliteit van de zorg. Naast overleg met de raad van bestuur, vindt er periodiek overleg plaats met de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de besturen van de medische staf en verpleegkundige staf

Geschreven door