Wegen dicht door stormschade

Het heeft het afgelopen weekend flink gewaaid. Daardoor zijn er bomen die takken laten vallen. De gemeente Almere wil onveilige situaties voorkomen. Daarom gaat men de dode takken uit de bomen halen.

De weg waarlangs deze bomen staan sluit men tijdelijk af. Het gaat om de Leeuwerikweg en de Watersnipweg. De Watersnipweg wordt in gedeeltes, “bloks” afgesloten. De Leeuwerikweg volledig.

De omleidingen geeft men aan met de bekende borden. Als men de takken uit de bomen hebben gehaald gaan de wegen weer open. De komende week controleren ze meer bomen op stormschade in Almere.

Foto uit het stockarchief

Geschreven door