Algemene subsidieverordening Gemeente Almere 2020 vastgesteld

Op 10 september 2020 heeft de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening 2020 (ASV 2020) vastgesteld.

Waarom een nieuwe verordening?

In de Algemene subsidieverordening staan regels en voorschriften die gelden voor elk subsidieverzoek. Er staat ook in hoe de gemeente subsidies verstrekt en welke verplichtingen er gelden voor subsidieontvangers. De vorige ASV uit 2011 was verouderd. Aanpassing was nodig om weer volledig actueel te zijn.

Wat zijn de grootste wijzigingen?

  1. De spelregels voor het houden van een egalisatiereserve zijn gewijzigd.
  2. Er is een artikel toegevoegd over loon- en prijscompensatie.
  3. De weigeringsgronden voor het verstrekken van een subsidie zijn uitgebreid.
  4. De begripsbepalingen zijn uitgebreid.
  5. Er zijn kleine redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Wanneer gaat de ASV 2020 in?

De ASV 2020 is ingegaan bij de bekendmaking in het gemeenteblad van Almere op 25 september 2020. Subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum en waar nog geen besluit over is, handelt de gemeente af volgens de nieuwe verordening.

Waar kan ik de ASV 2020 vinden?

De ASV 2020 is te vinden op www.almere.nl/subsidies. Op deze webpagina is alle andere informatie te vinden over het aanvragen van subsidie bij de gemeente Almere.

Geschreven door