Beperkte mogelijkheid politie voor versnelde coronatesten

Daar waar capaciteitstekorten dreigen en vitale processen in de knel komen, kunnen politiemedewerkers versneld worden getest op corona.

Dit  gaat vooral om de basispolitiezorg en bijzondere diensten zoals beveiliging en (speciale) interventies. Het werk van deze diensten heeft direct invloed op de veiligheid van de burger en op straat.

Tijdelijke regeling

Het gaat om een tijdelijke regeling waarbij onder voorwaarden versneld kan worden getest. Deze versnelde testen worden afgenomen door een commercieel bedrijf. Dit gaat niet ten koste van de testcapaciteit van de GGD’s. In de overeenkomst met het bedrijf is opgenomen dat de politie zich direct terugtrekt op het moment dat de GGD een beroep doet op deze testcapaciteit.

De korpsleiding heeft een ad-hoc-oplossing gezocht, vooruitlopend op een structurele oplossing voor de problemen met testcapaciteit.

Geschreven door