De SP-motie kinderopvangtoeslagaffaire raadsbreed aangenomen

Dinderdagavond heeft de gemeenteraad van Almere de SP-motie ‘kinderopvangtoeslagaffaire’ overgenomen en raadsbreed aanvaard.

Dit is een erkenning voor het leed dat deze ouders en kinderen is aangedaan en een steun in de rug. Misschien kan nu snel een begin gemaakt worden met herstel van de aangerichte financiële schade en herstel van het vertrouwen in de overheid. Een overheid die niet tegenover de burger maar naast de burger moet staan.

De toeslagenaffaire heeft veel Nederlandse gezinnen in de problemen gebracht door onterechte terugvordering door de Belastingdienst. In Almere gaat het om 1295 gezinnen die gedupeerd zijn door De Belastingdienst.

Ze durven niet meer te vertrouwen op de instanties die er voor hen zouden moeten en kunnen zijn. Daardoor worden de problemen alleen maar groter voor hen en hun kinderen. De compensatie die er eventueel van de Belastingdienst gaat komen zal slechts een deel van de problemen oplossen.

Psychische problemen, uit huis geplaatste kinderen, moeilijke re-integratie naar werk en wantrouwen worden hiermee niet direct minder. En doordat zorg, schuldhulpverlening, wonen, veilig thuis en uitkeringen lokaal worden geregeld, heeft dat impact op Almere. De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd hierover met de gemeenten in gesprek te gaan en te werken aan oplossingen in de uitvoering. De staatssecretaris komt eind september naar Almere.

Geschreven door