Gevolgen toerisme-dip voor Floriade?

De sterke afname van het toeristisch bezoek aan ons land kan ook gevolgen hebben voor de Floriade in 2022. Daarvoor waarschuwt Toon van Dijk, raadslid van de PVV.

Dit jaar wordt 71 procent minder bezoek van toeristen verwacht als gevolg van corona. Het NBTC dat de marketing voor toerisme regelt, verwacht dat de afname zeker tot 2024 doorwerkt.

Van Dijk wil daarom van het college van b en w weten of de prognoses van de bezoekersaantallen aan de Floriade worden bijgesteld. Almere gaat nu uit van twee miljoen bezoekers in 2022.

De internationale organisatie die tuinbouwexposities coördineert heeft al een tentoonstelling uitgesteld tot 2023. Die wijziging kan gevolgen hebben voor het bezoek aan de Floriade.

Van Dijk vindt het niet ondenkbaar dat de Floriade als gevolg van corona slechts de helft van het aantal verwachte belangstellenden trekt.

Geschreven door