GGD Flevoland start risico-gestuurd bron en contactonderzoek

Bron- en contactonderzoek is van groot belang bij de bestrijding van het virus. Op dit moment is het aantal testen dat in Flevoland wordt afgenomen hoog en stijgt de besmettingsgraad helaas fors. Dagelijks zien we circa 50 besmettingen. Het percentage positief geteste personen bij de teststraten schommelt rond de 5%. Door de druk die hierdoor ontstaat op de capaciteit schakelt GGD Flevoland tijdelijk over op risico-gestuurd BCO.

In afstemming met het ministerie van VWS hanteert men werkwijze. GGD Flevoland volgt hiermee een groot aantal andere GGD’en in het land die hier al mee begonnen zijn.

Het betreft een aanpassing in de uitvoering van bron- en contactonderzoek (BCO).  Hierbij vragen we besmette personen hun persoonlijke contacten, waarvan het risico als laag wordt ingeschat, zelf te informeren. Als de bron- en contactonderzoeker een inschatting maakt dat er contacten zijn met een risico met het oog op het indammen van het coronavirus (vandaar de term risico gestuurd), dan benadert deze onderzoeker zelf de contacten. Er wordt dus goed gekeken voor wie en in welke situatie dit werkbaar is.

Voor kwetsbare mensen voor wie het zelf nabellen en in kaart brengen van zijn of haar contacten problematisch is, of bij meer complexe casuïstiek, blijft de GGD het BCO uitvoeren.

Door de inzet van het risico gestuurd BCO maakt de GGD tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te bereiken en houdt hiermee zicht op clusters. Het doel blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden.

Momenteel lopen er 453 bron- en contactonderzoeken in Flevoland. Een gemiddeld onderzoek neemt ongeveer acht uur in beslag.

Van dag tot dag wordt de situatie gemonitord. Zodra de situatie rondom Covid-19 wijzigt gaat GGD Flevoland weer over naar de reguliere inzet van bron- en contactonderzoek.

Daar waar capaciteitstekorten dreigen en vitale processen in de knel komen, kunnen politiemedewerkers versneld worden getest op corona.

Geschreven door