Voorkomen van overlast Almere Centrum

Om de toenemende overlast in Almere Centrum tegen te gaan, is er door de gemeente een interim projectleider zorg en veiligheid aangesteld. Deze projectleider heeft als opdracht om de ketensamenwerking tussen zorg en veiligheid te versterken.

De groep mensen die overlast geeft is klein en bekend. De problematiek lijkt daarmee overzichtelijk. Dit wil echter niet zeggen dat de oplossing ervan eenvoudig is, maar ook niet dat de oplossing onmogelijk is. Urgentie, samenwerking, focus en inventiviteit is nodig om resultaten te boeken. De groep overlastgevers in het Centrum lijkt de laatste jaren niet echt groter te worden. Zwervers zijn de laatste jaren wel zichtbaarder geworden op straat en hun problematiek is zwaarder.

Samenwerking en communicatie

In samenspraak met de partijen die actief zijn in het centrum wordt er gewerkt aan een gezamenlijke visie en strategie, zowel op managementniveau als in de uitvoering op straat. De verschillende partijen moeten elkaar versterken en gebruik maken van elkaars expertise en mogelijke interventies.

Zo wordt er nu door de zorg- en veiligheidspartners samengewerkt op de relevante thema’s als  specifieke hotspots, specifieke personen, incidenten en de verplaatsing van de ontmoetingsplek op het Festivalplein. De gezamenlijke communicatie is met name gericht op beeldvorming en het informeren van de Almeerder.

Al met al een intensieve ketensamenwerking die, gezien de toekomstige ontwikkelingen van het stadscentrum, broodnodig is om de overlast in te perken en verdere overlast te voorkomen.

Geschreven door