Boomkapwerkzaamheden in de Nobelhorst

In het najaar vinden in Nobelhorst een aantal boomkapwerkzaamheden plaats. Hier onder een overzicht van de werkzaamheden op korte termijn die u kunt waarnemen.

Aanleg fietsbrug

In het bosperceel tussen William Braggstraat en de Hoge Vaart worden bomen gekapt om het doorgaande fietspad van de Nobelstraat naar de fietsbrug aan te leggen.

Voorbereiding Sluishuize/de Werf

Binnenkort worden de plannen voor het Sluishuizen/de Werf bekend gemaakt. Ondertussen zullen er dit seizoen kapwerkzaamheden plaats vinden om de bodem te onderzoeken en de voorbelasting aan te aanbrengen

Onderhoud op het ‘Vitens-terrein’

Het Vitens-terrein in Nobelhorst is een belangrijke spil in de drinkwatervoorziening aan Almere. Een aantal bomen op het terrein zijn niet in goede staat, Vitens zal de komende periode onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en een aantal bomen kappen.

Geschreven door