Onderzoek naar bouwen in het bos

Bomen en struiken behouden. De natuur is leidend in de ontwikkeling van Pampushout. Daarom is vanuit de lucht in kaart gebracht welke bomen er staan. Projectmanager realisatie Marco Wolbers en senior landschapsontwerper Christiaan Pfeiffer van Gemeente Almere leggen uit welke onderzoeken de gemeente voor Pampushout momenteel laat uitvoeren. Vorige keer vertelden zij al over het archeologisch onderzoek dat op natuurlijke wijze heeft plaatsgevonden, dit keer over de bijzondere manier waarop alle bomen in het gebied in kaart gebracht zijn.

Onderzoek naar bos

Begin jaren ’90 is het bos aangelegd waar straks 850 woningen tussen het groen komen te staan. ‘Binnen een paar decennia is hier in bosvakken met verschillende soorten groen een gevarieerd bos ontstaan. Geliefd bij omwonenden die hier graag een ommetje maken. Ook zijn er spontane soorten aangewaaid zoals de kers en eik, bomen die niet zijn aangeplant. Om al het groen in kaart te brengen is vanuit de lucht onderzoek gedaan’, aldus Marco en Christiaan.

Digitale bomenscan

‘Vanuit een vliegtuig is een scan gemaakt van het gebied. Alle bomen en struiken die er nu staan, zijn hierop digitaal vastgelegd.’ Het projectteam gebruikt de scan om te bepalen hoe je het beste kan bouwen in het bos. Welke bomen blijven staan, waar de paden zijn, waar woningen passen en wat echt weg moet om het bos sterker en veilig te maken. Veilig om er te kunnen werken, wonen en wandelen.

Bos veilig maken

Marco en Christiaan vertellen dat er onderzoek is gedaan naar de bomen, op bosvak niveau is de kwaliteit aangegeven van de bomen. Daaruit blijkt dat onderhoud aan het bos nodig is. ‘In het najaar starten we hiermee. Zo zijn er zieke bomen en bomen die omgewaaid zijn en hangen in andere bomen. Helaas zijn veel essen ziek, die halen we weg. Populieren die te hoog en onveilig zijn, snoeien we terug. Gevaarlijke takken halen we weg. Dit doen we heel voorzichtig om andere bomen en de struiken niet te beschadigen.’

Nog meer groen

Vervolgens wordt het groen verrijkt. Marco en Christiaan: ‘Volgend jaar planten we nieuwe boomsoorten aan in de rand van de Godendreef. Ook komt er bos bij in de groene zoom langs de Godendreef op de grens met Almere Poort. Door de bestaande natuur als uitgangspunt te nemen en deze nog verder te versterken, ontstaat hier de komende jaren een prachtige robuuste rand.’

Onderzoek naar explosieven

Ook is met een radar onderzoek gedaan naar explosieven in de bodem op de plekken waar archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Marco en Christiaan: ‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag het Duitse afweergeschut aan de andere kant van het water. Deze probeerde Engelse vliegtuigen die overvlogen uit de lucht te schieten. Hierdoor bestaat een kleine kans op de aanwezigheid van niet ontplofte explosieven.’

Marco en Christiaan sluiten af: ‘Die uitdaging van natuurinclusief ontwikkelen en 850 woningen inpassen vinden we heel leuk. Hoe leuk is het als je straks als bewoner van Pampushout kan zeggen: “Links van de kers, daar woon ik”.

Foto Het kan in Almere

Geschreven door