Grote kale plekken in bosgebied Pampushout wegens vijfjaarlijkse dunning

Waar bomen, struiken, vogels en andere bosbewoners voorheen de dienst uitmaakten, rest nu een kale vlakte met afgezaagde boomstronken. In bosgebied Pampushout in Almere Stad is de beheerder het Flevo-landschap bezig geweest met het reguliere bosonderhoud. Hierdoor is een deel van de bomen gekapt. Het gaat volgens het Flevo-landschap vooral om populieren en (zieke) essen.

Bezoekers van het bosgebied worden langs het Fischerpad, de Brikweg en de Botterweg geconfronteerd met delen die voor een groot deel ontdaan zijn van bomen. Veel bezoekers zijn hierdoor geschrokken en verbaasd. Anderen lijken weinig problemen te hebben met de kap.

Verschillende wandelpaden in het bosgebied zijn omgeploegd door de zware machines die de bomen hebben gekapt. Het kappen wordt gedaan om het bos weer vitaal te maken, schrijft het Flevo-landschap. Op deze manier krijgen jonge bomen de kans om te groeien. Ook vormden sommige bomen gevaar voor bezoekers omdat ze om kunnen waaien.

Natte grond kapotgereden
De werkzaamheden zijn gestart na het broedseizoen en zijn inmiddels bijna afgerond. Door de droogte toen was het mogelijk om de paden heel te houden. Toen het begon te regenen werd de grond zachter en werden bandensporen van de machines zichtbaar.

De populieren die verwijderd zijn stonden volgens het Flevo-landschap vooral langs fiets- en wandelpaden. Ze lieten tijdens harde wind takken los en ook zijn een aantal bomen omgevallen. De gekapte bomen worden vervangen door nieuwe. Verder zijn essen gekapt wegens de schimmelziekte essentaksterfte. Het Flevo-landschap zegt dat ook een deel van de gezonde essen is gekapt. De essen worden ook vervangen voor nieuwe bomen.

Geen verdienmodel
Een deel van de gekapte bomen blijft volgens het Flevo-landschap liggen in het bos. Ze dienen als schuilplaats voor insecten en als voeding voor de bodem. De goede boomstammen worden verkocht. Volgens de beheerder wordt dit geld besteed aan natuurbeheer en zit er geen verdienmodel achter de kap.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door