Provincie reserveert miljoenen voor onderzoek naar woningbouw

De provincie Flevoland wil de komende jaren 2.4 miljoen euro uittrekken voor onderzoek naar grootschalige woningbouw in Flevoland. Dat blijkt uit de Najaarsnota 2020 van de provincie. Daarin vraagt het college van Gedeputeerde Staten goedkeuring aan Provinciale Staten voor de reservering van het geld.

De provincie zegt dat het onderzoek nodig is vanwege de wens van het Rijk om de woningnood in de Amsterdamse regio aan te pakken. De woningnood is in zijn geheel berekend op 300-duizend woningen. Flevoland zou daarvan mogelijk 100.000 woningen voor haar rekening kunnen nemen. De Tweede Kamer nam in februari een motie aan van de VVD waarin het kabinet werd opgeroepen na te gaan of en hoe dit aantal woningen in Flevoland gerealiseerd kon worden. De provincie denkt dat onderzoek nodig is om de belangen van Flevoland hierin zo goed mogelijk te kunnen verwoorden.

De provincie wil voor 2020 een half miljoen euro beschikbaar hebben voor dat onderzoek. Een volgend bedrag van 1.9 miljoen euro zou de kosten moeten dekken voor ‘de komende jaren’. Het geld zou tot aan de zomer van 2021 moeten leiden tot een zogeheten ‘quick scan’. In het najaar van 2020 zou dan een ‘breder onderzoek’ moeten starten naar de ruimtelijke en economische inpassing van de woningbouwopgave. De provincie zou een deel van het geld willen inzetten om in Den Haag de Flevolandse belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

De provincie schrijft dat de woningbouwopgave meer behelst dan de bouw van huizen. De bereikbaarheid, de werkgelegenheid, de beschikbaarheid van zorg, onderwijs, natuur en cultuur moeten evenredig meegroeien. Het is nog niet duidelijk of Provinciale Staten instemmen met het voorstel. Het onderwerp wordt op 28 oktober besproken bij de behandeling van de Najaarsnota zo vermeld Omroep Flevoland op hun website.

Geschreven door