Succesvolle lancering Logistiek Cluster Flevoland

Woensdag 8 oktober vond bij Windesheim Almere de succesvolle lancering plaats van het nieuwe Logistieke Cluster Flevoland.  Een initiatief van de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde, Hogeschool Windesheim, ROC van Flevoland, Horizon Flevoland en Win4All – Economic Board Flevoland en onder meer gesteund door organisaties zoals Lelystad Airport Businesspark en Werkbedrijf Lelystad.

Het Logistiek Cluster Flevoland brengt Ondernemers, Onderwijs en Overheid bij elkaar om nadere invulling te geven aan de Logistieke Hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde. Welke dit jaar nog eindigde als derde op lijst van logistieke toplocaties in Nederland. 

De initiatiefnemers willen de logistiek graag structureel versterken in de regio door invulling te geven aan de programmalijnen: Opleiden & Arbeidsmarkt, Innovatie & Business Development, Infrastructuur en regionale Promotie / Logistieke Hotspot.

Wethouder Maaike Veeningen (economische zaken) Logistiek CLuster Flevoland is een belangrijk samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De Logistieke Sector is een belangrijke sector voor Flevoland en Almere in het bijzonder. Een belangrijke werkgever voor onze bewoners. Het is niet voor niets één van de pijlers van onze economische agenda. We zijn nu al een heel aantrekkelijke regio voor logistieke bedrijven onder meer vanwege de centrale ligging in Nederland en vlakbij de Randstad. Door nog beter samen te werken willen we onze positie de komende jaren verder verstevigen.

Tijdens de kick-off boog een mix van ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen uit Flevoland en daarbuiten zich in een interactieve bijeenkomst over de toekomst van ondernemen, leren en werken in de logistieke keten in de hotspot Almere-Lelystad- Zeewolde. 

Geschreven door