Telfout: Almere veel vaker de mist in met privacygevoelige info

Het aantal datalekken dat vorig jaar plaatsvond bij de gemeente Almere ligt een stuk hoger dan eerder gemeld. In mei werd naar buiten gebracht dat er 44 (mogelijke) privacygevoelige fouten zijn gemaakt, nu blijken dat er maar liefst 128 te zijn.

De gemeente zegt dat er bij het opstellen van het jaaroverzicht een fout is gemaakt. Daardoor zijn in eerste instantie niet alle meldingen opgenomen in het overzicht. Van de 128 geregistreerde meldingen was er in 98 gevallen daadwerkelijk sprake van een datalek. Eerder werd uitgegaan van 35 gevallen zo vermeld omroep Flevoland

Een voorbeeld van een datalek is het versturen van gegevens naar de verkeerde ontvanger of het per ongeluk publiceren van privacygevoelige data. Sinds de invoering van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn instanties zoals een gemeente verplicht om bij te houden hoe vaak datalekken voorkomen. 2019 was het eerste jaar waarover Almere een overzicht heeft gemaakt.

Geschreven door