Overvallen en straatroven blijven gemeente zorgen baren

De gemeente Almere blijft bezorgd over het aantal straatroven en overvallen op winkels in de stad. Dat staat in de voorgangsrapportage Actieplan Veiligheid 2019-2022 van burgemeester Franc Weerwind. Als gevolg van de coronapandemie is het totaal aantal geregistreerde misdrijven vorig jaar sterk gedaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om woninginbraken, winkeldiefstallen en vernielingen.

Het aantal straatroven in de tweede helft van vorig jaar bedroeg 51 en is ten opzichte van het jaar ervoor afgenomen, maar kijkend naar 2017 in dezelfde periode is het weer een toename. In vergelijking met andere grote steden in Nederland vinden in Almere nog steeds veel straatroven per 1.000 inwoners plaats. Weerwind schrijft daarover: “In Almere lijken de coronamaatregelen nauwelijks effect te hebben op het aantal straatroven.”

Overvallen
Ook het aantal winkelovervallen in de stad en met name op telefoonwinkels vindt de gemeente verontrustend. Dat waren er in de tweede helft van vorig jaar zestien, slechts één minder dan in de eerste helft van het jaar. Gemiddeld worden in Almere meer overvallen gepleegd dan in andere steden.

Vooral de jonge leeftijd van de overvallers en het gebruik van wapens is voor de gemeente een zorgpunt. De gemeente blijft daarom aangesloten bij het landelijke Actieplan Wapens en Jongeren. In dit plan werken vijftien gemeenten en tal van instanties samen om het aantal misdrijven gepleegd door jongeren te verminderen. Overigens is de politie redelijk succesvol geweest bij de opsporing van de overvallers. Zo werden meerdere verdachten aangehouden.

Woonoverlast
Door de coronamaatregelen moeten de mensen zoveel mogelijk thuisblijven en dat veroorzaakt een toenemend aantal meldingen van woonoverlast. Buren die ruzie met elkaar krijgen, omdat ze het gedrag van een ander niet accepteren. Vorig jaar speelden in Almere in totaal 74 ernstige zaken van woonoverlast, een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van 2019. De mogelijkheden voor de gemeente om er iets tegen te doen zijn beperkt door de coronamaatregelen. Zo zijn huisbezoeken bijna niet mogelijk. Dankzij digitaal contact heeft de gemeente wel een aantal zaken weten op te lossen, maar het aantal gevallen met lastig aan te pakken woonoverlast blijft hoog.

Huiselijk geweld
Politie en hulpverleningsinstanties hadden gedacht dat het aantal gevallen van huiselijk geweld zou toenemen tijdens de tweede lockdown. Gezinsleden zouden opnieuw meer op elkaars lip zitten en door de stress zou de vlam eerder in de pan kunnen slaan. Achteraf blijkt dat het aantal meldingen niet enorm is toegenomen. In 2020 zijn 3.545 meldingen van huiselijk geweld in Almere gedaan bij de organisatie Veilig Thuis. De ernst van de meldingen is wel zorgelijker geworden, schrijft Weerwind in de rapportage. Een verklaring is dat het zicht op thuissituaties in de eerste lockdownperiode verminderde, waardoor problematische situaties konden verergeren en in de tweede helft van het jaar pas in beeld kwamen. Ook daar maakt de gemeente zich zorgen over.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door