Weer een financiële tegenvaller voor de Floriade?

Provinciale miljoenen voor Floriade nog onzeker. Het is onzeker of een bedrag van 4,5 miljoen euro dat de provincie Flevoland heeft uitgetrokken voor de Floriade ook daadwerkelijk wordt overgemaakt. De provincie en gemeente Almere zitten namelijk niet op één lijn over de besteding van het geld.

In 2012 gaf de provincie aan 10 miljoen euro bij te willen dragen aan de Floriade. Daaraan werden wel een aantal voorwaarden gehangen. Het bedrag moet gebruikt worden voor specifieke doelen die de provincie belangrijk vindt.

Inmiddels is 5,5 miljoen euro overgemaakt. Dat geld gaat voor het grootste gedeelte naar de aanleg van twee circulaire bruggen en het innovatieprogramma Floriade Werkt! Over de 4,5 miljoen die nog resteert bestaat onenigheid, zo blijkt uit de eind vorige week gepubliceerde begroting van de stad.

Almere wil het provinciale geld het liefst gebruiken om bij te dragen aan de bestaande kostenposten van het evenement. “Hierbij zitten gemeente en Floriade BV niet overal op één lijn met de provincie. Ingeschat wordt dat de koppeling van zo’n € 2 miljoen van de bijdrage van de provincie aan de geplande uitgaven in de business case van de Floriade lastig wordt” zo vermeld omroep Flevoland

Geschreven door