Beweegveld Kimwierde gerealiseerd Opnieuw sportveld volgens principes ASM

Almere heeft er in Haven in de Wierden een nieuwe beweegplek bij. Deze plek is gebaseerd op de visie van het Athletic Skills Model (ASM), waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan. Op dit beweegveld komen grondvormen als ‘gaan en lopen’, ‘trappen, schieten en mikken’ en ‘gooien, vangen, slaan en mikken’ aan bod.

De gemeente realiseert hiermee de ambitie om in de openbare ruimte plekken te creëren waar Almeerders op een laagdrempelige, uitdagende manier kunnen bewegen. Vanaf vandaag is het beweegveld in de Kimwierde geopend voor gebruik.

Het Athletic Skills Model speelt een belangrijke rol binnen het beleid van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) van de gemeente. Bij het AKT staan het verbeteren van de algehele motoriek en beweegvaardigheid van inwoners centraal, en het beoefenen van de grondvormen van bewegen dragen hier aan bij. Uiteindelijk hebben een betere beweegvaardigheid en motorriek een positief effect op de gezondheid van inwoners en op de ontwikkeling van ieders talent.

Het beweegveld in de Kimwierde heeft een asymmetrisch patroon op de grond. Hierdoor kunnen gebruikers anders en beter bewegen, en hun coördinatie verbetert. De realisatie van dit veld valt binnen de werkzaamheden om de wijk De Wierden te verbeteren. Bewoners vroegen daarbij om een park aan de Kimwierde als toegankelijke ontmoetingsplek waar men kan sporten, bewegen en spelen. Naast het beweegveld staan er kinderspeeltoestellen en is het park opgeknapt met nieuwe planten, bomen en struiken.

Opening

Vrijdag 27 november nam de buurtsportcoach van Almere Haven een klein groepje kinderen uit de buurt mee om het nieuwe beweegveld te ontdekken. Vanwege de huidige coronamaatregelen kon op dit moment geen opening georganiseerd worden met buurtbewoners.

Dit is de tweede beweegplek in Almere die op basis van veelzijdig bewegen is ingericht. In 2019 werd de Skills Garden in het Stadswerfpark geopend. De inrichting van het beweegveld in de Kimwierde is ontwikkeld in samenspraak met Athletic Skills Model, advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten, gemeente Almere en Almere Kenniscentrum Talent. Kunstgrasspecialist KSP Kunstgras B.V. en aannemer Krinkels B.V. hebben samen de beweegplek in opdracht van de gemeente aangelegd.

Kijk voor meer informatie op almere.nl/akt

Geschreven door