Burgemeester Weerwind sluit notariskantoor na ondermijnende activiteiten

Burgemeester Weerwind heeft in afstemming met politie en Openbaar Ministerie besloten een notariskantoor in Almere voor de duur van zes maanden te sluiten, nadat hem bekend is geworden dat vanuit dit notariskantoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Het is voor het eerst in Nederland dat het bestuursrecht op een dergelijke wijze wordt ingezet in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Na uitgebreid onderzoek heeft de politie zwaarwegende informatie dat dit notariskantoor criminelen faciliteert in hun activiteiten, dat er sprake is van een gevaar voor en een ernstige verstoring van de openbare orde. Op grond van de APV van Almere is de burgemeester bevoegd een voor het publiek openstaand gebouw in het belang van de openbare orde voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk te sluiten. Doel van de tijdelijke sluiting is om de openbare orde te laten herstellen en de loop naar het pand voor criminele activiteiten eruit te halen en daarmee herhaling te voorkomen.

In het Actieplan Veiligheid 2019-2022 is opgenomen dat de gemeente Almere de komende jaren extra investeert in het voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In de aanpak wordt nauw samengewerkt met onder andere politie en Openbaar Ministerie. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw wijkagent (via politie.nl), 0900-8844 de gemeente 14036 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

De burgemeester kan om privacy regelen niet de naam noemen van het kantoor al dus de woordvoerster.

Uit onderzoek blijkt dat het Prinsze Notariaat betreft gevestigd aan de Transistorstraat 31, de naamgever van het kantoor is in februari 2020 uit het ambt van notaris gezet. Dit betreft een verzamelkantoor van meerdere bedrijven.

Geschreven door