Flevoziekenhuis herdenkt online

Vanuit het Flevoziekenhuis staan men stil bij iedereen die in het afgelopen jaar is overleden of wiens leven ingrijpend is veranderd door corona, een andere ziekte of beperking. Dit herinneringsmoment vindt dit jaar op 27 november online plaats. Het ziekenhuis heeft ook een online herinneringsplek geopend. 

Online herinneringsmoment op 27 november 
Op vrijdag 27 november organiseert het Flevoziekenhuis een online herinneringsmoment voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Samen zijn we stil, noemen we de namen, ontsteken we een kaars en luisteren we naar muziek en gedichten. Dit is, vanwege corona, een online bijeenkomst die vanaf 15.00 uur te zien is via de website. 

Naam van uw dierbare(n) doorgeven kan tot en met 22 november 
U kunt de naam van uw dierbare(n) doorgeven tot en met 22 november. De geestelijk verzorgers lezen de naam van uw dierbare(n) voor tijdens het herinneringsmoment. Voor het doorgeven van de naam van uw dierbare(n) en meer informatie, kunt u contact opnemen met het team Geestelijke verzorging per email: gvz@flevoziekenhuis.nl of telefoon: 036 868 88 27.

Online herinneringsplek
In deze coronaperiode is het vanwege de maatregelen niet altijd mogelijk om naar het ziekenhuis te komen. Daarom heeft het Flevoziekenhuis een online herinneringsplek ingericht. U kunt op deze online herinneringsplek stilstaan bij een geliefd persoon, iemand een hart onder de riem steken, aandacht hebben voor wat of wie u lief is, een kaarsje aansteken, muziek delen, of een bericht en foto’s plaatsen. De online herinneringsplek is onderdeel van het landelijk initiatief ‘Aandacht voor elkaar’.

Geschreven door