Meer voorlichting over gevaren lachgas noodzakelijk

Aankomende zaterdag, 21 november, gaan vrijwilligers van de stichting Geen Drugs-Wel Leven in Almere flyers verspreiden om aandacht te vragen voor de gevaren van lachgas. Na Zaandam, IJmuiden, Volendam, Diemen, Purmerend en Hoofddorp, komt de stichting nu naar Almere.

Gemeente Almere heeft eind 2019 al maatregelen getroffen om Almere lachgasvrij te maken. Een geweldige stap in de goede richting. De vraag is of dit het thuisgebruik ook heeft aangepakt; wie googelt op lachgas en Almere vindt op de eerste pagina enkel lachgasverkopers. Stichting Geen Drugs-Wel Leven is van mening dat er veel meer aan voorlichting gedaan zal moeten worden om jongeren bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan lachgas.

Korte lachkick, rest van je leven in een rolstoel?

In de afgelopen twee jaar zijn er in Nederland ruim 60 gevallen geweest van jongeren die na excessief gebruik van lachgas klachten gekregen die op een dwarslaesie lijken. Verpleegkundigen zagen jongeren het ziekenhuis binnenkomen in een rolstoel, omdat ze niet meer konden staan of lopen. Van de 100 patiënten die door neurologen werden onderzocht, had meer dan de helft klachten die passen bij een dwarslaesie.

Wat doet lachgas in het lichaam?

Wanneer je lachgas inhaleert gaat het via de longen en het bloed, de hersenen in. Lachgas tast vitamine B12 aan, de vitamine die zorgt voor rode bloedlichaampjes. Bij een tekort aan vitamine B12 wordt het zenuwstelsel aangetast en kunnen bloedarmoede en allerlei neurologische problemen ontstaan, tot een dwarslaesie aan toe. Zoals we inmiddels uit de praktijk weten komt het voor dat jongeren daar niet volledig van herstellen en blijvend in een rolstoel komen te zitten. Naast lichamelijke klachten krijgen jongeren op de langere termijn vaak ook psychische klachten na gebruik van lachgas.

Landelijk verbod openbaar lachgasgebruik

We komen er steeds meer achter dat lachgas niet zo onschuldig is als het lijkt! Veel gemeentes hopen dan ook dat er snel een landelijk verbod gaat komen. Eind vorig jaar kondigde het kabinet aan lachgas op lijst II van de Opiumwet te willen plaatsen en daarmee recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Daardoor zouden verkoop, vervaardiging en bezit van lachgas verboden worden. Het ziet ernaar uit dat dit wetsvoorstel op 1 januari 2021 in zal gaan.

Maar zijn we er dan?

“Lachgas onder de Opiumwet laten vallen is een stap in de goede richting. Maar met een verbod heb je nog niet meteen het gebruik aangepakt”, zegt Gerbrig Deinum, ambassadeur van stichting Geen Drugs-Wel Leven. “Jongeren iets verbieden, werkt vaak tegendraads. Je moet ook aan voorlichting doen en uitleggen wat drugs met jou doet, lichamelijk en geestelijk. Als je over de juiste gegevens beschikt, kun je bewuster de keuze maken om dat ballonnetje wel of niet te nemen.”

Drugs niet normaal

“We moeten af van de cultuur dat drugs – of een beetje drugs – geen kwaad kan. Wij pleiten voor verplichte drugs-educatie in het onderwijs. En dan niet over ‘hoe je drugs veilig kunt nemen’, maar eerlijke informatie met uitleg over wat er in je lichaam en met je brein gebeurt. Je hebt maar één stel hersenen en daar moet je je hele leven mee doen!”

De stichting Geen Drugs-Wel Leven is een initiatief dat ontstaan is vanuit Scientology. Wereldwijd zijn er vanuit de kerk seculiere stichtingen opgericht die zich richten op voorlichting over drugs. Kern van de campagne is een lespakket met boekjes over de meest gebruikte drugs, waaronder marihuana, XTC, cocaïne en meer. De lesmaterialen en boekjes kunnen door docenten gratis via de website worden besteld. Er kunnen vanuit de stichting tevens lezingen worden verzorgd.

De vrijwilligers van de stichting zullen zaterdag 21 november tussen 14:00 en 16:00 te vinden zijn bij De Diagonaal in Almere. In verband met de strengere coronamaatregelen zullen alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Foto Flyeractie Zaandam

Geschreven door