SP gaat door met aanpak schimmelwoningen in Almere

Na alarmerende berichten van huurders over schimmel in hun woningen is de SP Almere  afgelopen januari gestart met een buurtonderzoek in de Regenboogbuurt.
 In een appartementencomplex van woningcorporatie GoedeStede kwamen we woningen tegen met ernstige schimmelvorming.

Nadat contact met de pers was opgenomen over deze schimmelklachten in de woningen is de verhuurder door de SP op de hoogte gebracht. Deze heeft toen, mede op aandringen van de SP besloten een bouwkundig onderzoek te verrichten in het complex. Vervolgens heeft de SP een oproep gedaan aan alle Almeerse huurders om schimmelproblemen in hun sociale huurwoning te melden aan de SP Almere.

In totaal kwamen er enkele tientallen meldingen binnen over wederom GoedeStede, maar ook woningcorporaties Ymere en De Alliantie. Deze meldingen heeft de partij vervolgens gebundeld met het doel deze te presenteren aan de corporaties. In juli werd al een zwartboek aan GoedeStede overhandigt met een beperkt aantal meldingen. GoedeStede heeft toentertijd toegezegd de woningen voor eind september te gaan inspecteren. De conclusies uit het bouwkundig onderzoek zijn inmiddels bekend en hier is GoedeStede de afgelopen periode voortvarend mee aan de slag gegaan.

 Uiteindelijk hebben wij moeten constateren dat dit in sommige gevallen langer heeft geduurd. Dit traject is daarom ook nog niet afgerond.

In juli maakte de SP Almere bekend terug te keren naar het appartementencomplex in de Regenboogbuurt om een vervolg buurtonderzoek te doen. Dit om de resultaten van de inspecties en onderhoudsbeurten te bespreken en te vragen hoe de bewoners dit ervaren hebben, maar ook om bewoners door middel van een brochure te informeren over het ontstaan en voorkomen van schimmel. Besloten werd om dit samen met GoedeStede te gaan doen in oktober. Wegens de verslechtering van de situatie rondom het coronavirus hebben de SP en GoedeStede beide besloten dit fysieke bezoek voorlopig uit te stellen tot de situatie meer onder controle is.

De SP Almere gaat begin november ook in gesprek met woningbouwcorporaties Ymere en De Alliantie over de schimmelmeldingen die zijn binnengekomen over hun woningen na de oproep eerder dit jaar. Ook hier zal gezocht worden naar een effectieve samenwerking tussen beide partijen en indien noodzakelijk het oplossen van problemen. Met name in de huidige crisissituatie waarin we gedwongen zijn om meer thuis te zitten en met de komst van de winter vindt de SP Almere het extra belangrijk dat woningen voldoen aan gezonde, veilige en leefbare normen en waarden.

Geschreven door