SP vraagt door motie bevestiging art 1grondwet

Vandaag heeft de raad van Almere, op initiatief van de SP, opnieuw bevestigd dat het de raad menens is dat er aan de gevel van het stadhuis een uiting komt van Art. 1 van onze Grondwet en een interactieve zuil over de gehele Grondwet in de hal van het stadhuis.

Gezien de recente verschrikkelijke gebeurtenissen in Frankrijk en Oostenrijk, maar ook in Nederland staan onze vrijheden onder druk, is het belang van- en de aandacht voor onze Grondwet alleen maar toegenomen om hier op deze manier aandacht aan te besteden en uitdrukking aan te geven.

Door de slechte financiële situatie van Almere was de uitvoering op de lange baan geschoven, maar door het initiatief van de SP is dit door de raad niet geaccepteerd en is er alsnog budget voor vrij gemaakt. Donderdagavond is hierover gestemd en is het voorstel is bijna unaniem aanvaard.

In december 2018 (motie SP) en januari 2019 (motie PVV) waren deze moties eerder aangenomen door de raad van Almere.  

Geschreven door