Troosteloze aanblik op sportpark De Marken.

Het is zaterdagmiddag twee uur en dat is het tijdstip dat bij FC Almere het hoofdveld druk bezet is. Van dit alles niets en is het een troosteloos aanzicht. Het coronavirus heeft vele voetballers en voetballertjes nog steeds in de greep en dat zal nog wel een poos zo blijven. Trainingen kunnen met het opvolgen van de richtlijnen dan nog wel plaats vinden maar dat is dan ook alles. Nu maar afwachten dat er medio Januari  wat verbetering in zit, en dat er weer gespeeld kan worden. Daar hopen we met z’n allen dan maar op!

Geschreven door