Verkenning naar betere doorstroming A27 Almere – Eemnes

De doorstroming op de A27 tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes moet beter. Dat vindt minister Cora van Nieuwenhuizen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat start daarom een verkenning naar de manier waarop het knelpunt het beste aangepakt kan worden.

De verkenning is onderdeel van een reeks van afspraken die de minister met regio’s heeft gemaakt om de bereikbaarheid van weg, water en spoor op veel plekken in Nederland te verbeteren.

De afspraken zijn gemaakt in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal de komende jaren een aanzienlijk deel van het beschikbare budget moeten worden vrijgemaakt voor beheer en onderhoud, zodat wegen, vaarwegen en het spoor in goede conditie blijven vermeld Omroep Flevoland

Geschreven door