Zo dat is ook weer geregeld. | Column Tjeerd Herrema

De D66 burgemeester Franc Weerwind gaat voor een tweede termijn in Almere. Binnenskamers is blijkbaar voldoende steun gegeven om door te gaan, anders wordt het niet bekend gemaakt. Zo lopen de hazen nog steeds in democratisch Nederland ook bij een burgemeester van D66-kleur die toch vooral zijn mandaat bij de bevolking zou moeten zoeken.

Maar de bevolking zelf komt er niet aan te pas en de verantwoordelijke gemeenteraad heeft tot nog toe bewoners en ondernemers niet betrokken bij de afweging of deze burgemeester nog 6 jaar het gezicht van Almere moet blijven. In veel grote gemeenten vervult de (lokale) media daarbij een grote rol maar die laten het in Almere op dit punt afweten. Dan is het handig als je in het onderwijs zit want een evaluatierapport is met onderstaande link zo opgesteld, eentje die iedereen in de stad eenvoudig kan invullen.

Maar aan de methode ligt het niet, het ontbreekt aan de wil en visie dat om de eerste burger en meest zichtbare bestuurder in de stad te mogen zijn er veel meer nodig is dan een kort één-tweetje tussen raad en burgemeester nadat alles binnenskamers is geregeld.

Bovendien als de stad wel bij deze afweging was betrokken zou doorgaan niet vanzelfsprekend zijn. Juist de zichtbaarheid van de burgervader laat nogal te wensen over en op meer punten scoort hij in mijn ogen onvoldoende. Het eerste college waar hij vanaf de start bij betrokken was leek meer op een escaperoom en continuïteit en coördinatie van beleid was soms ver te zoeken niet alleen bij de Floriade waar de burgemeester als voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep een grotere verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes draagt dan hij doet voorkomen. De gemeenteraad lijkt meer op loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog en als voorzitter is hij niet in staat gebleken de dikke muur tussen coalitie en oppositie af te breken.

Grote wapenfeiten zijn er niet. De sluiting van de gevangenis was allang besloten voordat hij in actie kwam. En dat is misschien wel de rode draad bij onze huidige Burgemeester; hij is een aardig man maar maakt fouten omdat hij bang is om fouten te maken. Zijn primaire reactie is daarom alles willen bijhouden en zich indekken. Hij is reactief van karakter. Op zich niets mis mee als mens maar als burgemeester ben je dan meestal te laat. Visie, leiderschap en daadkracht vragen om een blik vooruit en een proactief karakter.

Het Jorritsma-tijdperk was een overdosis aan proactiviteit en risico’s, de Weerwind-periode juist bloedarmoede op dit terrein. Het is tijd dat de slinger meer in evenwicht komt. Want Almere verdient de beste Burgemeester. Een Burgemeester waar de bewoners ook zelf bij de keuze tot (her)benoeming betrokken worden en niet eens in de 12 jaar.

Kom nou toch, in welke tijd leven we? Almere verdient beter! Link voor evaluatieformulier:

Geschreven door