2 Miljoen voor veiliger Evenaar

Met een groot aantal maatregelen gaat de gemeente de veiligheid op de Evenaar verbeteren. In totaal is daarmee twee miljoen euro gemoeid.

De belangrijke route in Buiten was lange tijd gevaarlijk en een bron van klachten. Na onderzoek blijkt dat de knelpunten veroorzaakt worden door een rommelige wegindeling.

De gemeente heeft inmiddels overbodige verkeersborden weggehaald. Die zorgden voor onoverzichtelijke situaties. Ook is de afstelling van de verkeerslichten voor de busbaan verbeterd. Ook is overzicht vergroot door hekken langs de busbaan te verwijderen.

In 2022 wordt een nieuwe reeks maatregelen genomen. Fietspadkruisingen krijgen rood asfalt en er worden busvriendelijke verkeersdrempels geplaatst.

In 2025 treft de gemeente nog enkele ingrijpende aanpassingen. Dan wordt de aansluiting op de Atlastdreef en de Spectrumdreef verbeterd. Ook wordt de overzichtelijkheid van kruispunten vergroot. De vele zijwegen en doorsteken passen nu niet bij het karakter van de weg.

Geschreven door