Bomen Stadhuispromenade verhuizen

Op de Stadhuispromenade staan bomen tussen het stadhuis en de bibliotheek. De meeste bomen hebben daar niet voldoende ruimte meer om goed te kunnen doorgroeien. Ook bestaat het risico dat ze schade aanrichten aan de ondergrondse kabels en leidingen. Daarom gaat de gemeente Almere deze bomen verplaatsen naar andere locaties waar ze wel kunnen doorgroeien.

Stadspark

Het weghalen van de bomen betekent niet dat het groene karakter van de Stadhuispromenade verdwijnt. In 2021 begint de gemeente met de aanleg van een klein park; een stukje natuur midden in de binnenstad. Het ontwerp van het park is tot stand gekomen met een participatieproject in 2018. Informatie over het ontwerp voor de Stadhuispromenade vindt u op www.tussenuurinalmere.nl.

Verplaatsen bomen

Vanaf maandag 11 tot en met vrijdag 15 januari worden er 23 bomen verplaatst van de Stadhuispromenade. Vier bomen blijven staan; deze kunnen wel goed groeien op de plek waar ze staan. Ook liggen daar geen kabels en leidingen in de grond. De bomen die nu gaan verhuizen hebben geen voorbereiding op hun verhuizing nodig, dat verschilt namelijk per boom. In de week voorafgaand aan hun verhuizing worden al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Waar gaan de bomen naar toe?

Elf bomen gaan naar het nieuwe parkeerterrein achter het stadhuis. Twaalf bomen gaan naar het bomendepot aan de Draaibrugweg; waar ze kunnen blijven totdat er een plek voor is in de stad. De vier bomen die wel kunnen blijven staan zijn onderdeel van het toekomstige park op de Stadhuispromenade.

Geschreven door