Familie en ziekenhuis ten einde raad door agressieve patiënt

Het lukt het Flevoziekenhuis in Almere niet om een agressieve patiënt onder te brengen bij een andere zorginstelling. Dat zeggen de zonen van de 68-jarige Gerard van Horn, die deze week volgens hen op de spoedeisende hulp in zijn bed vastgebonden heeft gelegen. Hij wordt beperkt in zijn bewegingsvrijheid, omdat hij volgens Jeffery en Robin van Horn anders “alles kort en klein zou slaan”. Wat hun vader precies mankeert is niet bekend. De man is donderdag op de intensive care geplaatst, waar hij met kalmerende medicijnen rustig wordt gehouden.

Van Horn zou volgens de twee zonen in een week tijd enorm achteruit zijn gegaan. Hij werd agressief en was thuis niet meer te houden. Hij is daarom begin van de week met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook contact geweest met de huisarts, maar volgens de familie ging die er vanuit dat de SEH een oplossing zocht voor hun vader.https://www.youtube-nocookie.com/embed/xFU3FhiE164?&playsinline=1&rel=1

De man heeft geen aandoening waarvoor ziekenhuiszorg nodig is. Omdat het Flevoziekenhuis geen zogenoemde somatische diagnose kan stellen en er dus niet beoordeeld kan worden of de oorzaak “neurologisch of psychiatrisch” van aard is, wil geen enkele instelling de patiënt opnemen. “We hebben diverse zorginstellingen gebeld van Maastricht tot Groningen, maar nergens is plek”, vertelt zoon Robin van Horn.

Praten met hun vader lukt niet. De familie heeft met meerdere behandelende artsen gesproken, maar er kwam geen oplossing. Jeffery van Horn: “Dit is een extreme situatie. Dit gaat tot aan de Raad van Bestuur van het Flevoziekenhuis.” Zoon Robin meldt aan het eind van vrijdagmiddag, dat hun vader “op de IC ook nog een longontsteking gekregen heeft.”

Reactie ziekenhuis
Een woordvoerder van het ziekenhuis geeft aan uit privacy-overwegingen niet in te kunnen gaan op de behandeling van individuele patiënten. In algemene zin komt het vaker voor dat patiënten met bijzondere problematiek die wat betreft zorgvraag niet (meer) in het ziekenhuis thuishoren, niet direct terecht kunnen bij andere zorginstellingen. Dat levert soms schrijnende situaties op voor patiënten en hun familie. Het Flevoziekenhuis geeft aan alles te doen wat binnen het vermogen ligt om ook deze patiënten de best mogelijke zorg te geven.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door