Tijdelijk Kunst paviljoen | Column Tjeerd Herrema

Een tijdelijk paviljoen voor het nog te realiseren Kunstmuseum in Almere komt natuurlijk bij en tijdens de Floriade. Eeh, hoezo natuurlijk? Een mooiere illustratie dat de focus in het stadhuis ontbreekt is er niet. Er worden feiten gecreëerd nog voordat de gemeenteraad überhaupt richting heeft gegeven.

Voorop gezet ben ik een voorstander van een dergelijk cultuurinitiatief mits het van onderop opgebouwd wordt en niet topdown zoals nu het geval. Het moet financieel goed in elkaar zitten om niet het zoveelste grote project te worden dat Almere niet aan kan. De huidige opzet heeft helaas alles in zich om dat wel te worden. De budgetten kloppen niet, de scope is onhelder en bedrijfsmatig is het nauwelijks uitgewerkt, zoals ook de Raad voor de Podiumkunsten terecht opmerkte.

Waarom eigenlijk een eigen paviljoen? We hebben toch de Kunstlinie die te weinig breed programmeert maar ruimte genoeg heeft om de geesten rijp te maken met tijdelijke bijzondere tentoonstellingen. Steek het geld daarin. Het is goedkoper, sluit aan en versterkt de bestaande cultuurinfrastructuur van de stad en is ook nog dichterbij het centrum en de beoogde eindlocatie?

Waarom het 5 jaar in het Floriadegebied moet blijft volstrekt onhelder. Dat evenement is na een half jaar weg en wat voegt het toe aan het verhaal van de Floriade? Daar moet de focus op liggen met nog maar zo’n 500 dagen voor de opening. Gemeente en provincie gaan nu nog meer investeren op het terrein om het evenement overeind te houden maar wat de investeringkosten en exploitstiekosten zijn meldt de gemeente gemakshalve niet. Als dat uit de te krappe beschikbare budgetten moet komen is de eerste tegenvaller binnen.

De verleiding van elke bestuurder is dat ze iets willen nalaten en dat zoeken in gebouwen in plaats van inhoud. De Provinciale en Almeerse cultuurbestuurders kunnen echter deze verleiding niet weerstaan. Daarmee is hun legacy gebaat maar niet de cultuur van de grootste stad in Flevoland. Wat je ook met een tijdelijk paviljoen kan doen? Niet doen. Bezint eer ge hieraan begint want de Almeerse cultuur verdient beter!

Geschreven door