Politiek is vaak de kunst van het lezen wat er NIET staat | Column Tjeerd Herrema

Zo ook helaas onderstaande B&W brief over de vorstelijke salarissen van de nieuwe directie Floriade. Wat opvalt is dat het onderwerp niet de directie Floriade is maar alleen de namen van de nieuwe directie genoemd worden: Sven Stimae en Pieter Cloo. Des te merkwaardiger wordt het beroep later op de privacy als hun exorbitante salarissen voor de publieke sector bekend dreigen te worden.

De Wet Normering Topinkomens is opgenomen in de statuten van de BV in 2016 dat klopt, deze wet gaat voor 2021 uit van een algemeen maximum van €209.000, met een lager maximum voor het onderwijs, de cultuursector, de media, de woningcorporaties, de zorg en de sector ontwikkelingssamenwerking. Dit bedrag is het ministerssalaris inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. Het ministerssalaris sec. is in 2021 € 172.107 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering maar exclusief het werkgeversdeel pensioenbijdrage en onkostenvergoedingen. Dat verklaart het verschil. Deze laatste kosten moet een werkgever wel meenemen en is dus niet hoger dan het ministerssalaris. Dit alles bij een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dat was ook uitgangspunt bij de aanstelling van de eerste directie bij de BV door de toenmalige RvC. Geen enkele discussie mogelijk en ook niet noodzakelijk. Bestuur en RvC zaten op één lijn.

De huidige WNT kent echter een klein gaatje waardoor de huidige onwenselijke situatie is ontstaan. Dat is als aan de directie geen dienstverband wordt aangeboden maar de directie ingehuurd wordt. Dan gelden er voor het eerste jaar zulke hoge maxima dat daarmee de grens ver overschreden wordt van wat de wet beoogt. Van dit gaatje heeft de nieuwe RvC o.l.v. oud VVD wethouder Erik v.d. Burg gebruik gemaakt voor de nieuwe directie met een groot imago- en afbreukrisico voor het hele project. Een project dat al veel meer kost en nog weinig private partijen weet te binden ondanks de belofte van diezelfde nieuwe directie om in de zomer 2020 met 5 grote sponsors te komen.

Deze situatie had de RvC noch het college moeten laten ontstaan, temeer daar het afweek van de lijn en er ook voorzover bekend geen werving voor kandidaten tegen het normale maximum heeft plaatsgevonden. Directeur Cloo kreeg een gespreid bedje aangeboden tegen een vorstelijk salaris zonder concurrentie. Zelfs marktdenkers als de VVD zouden hiertegen in opstand moeten komen. Nu na een jaar ook directeur Cloo terug moet naar een ministerssalaris zijn er voorspelbare problemen met verlenging. Tja, als je kind een jaar lang in de snoepwinkel zet valt het ‘normale’ leven daarna zwaar.

De B&W brief laat dus essentiële zaken weg. Het bewijst het tekort aan moreel besef voor de publieke zaak en brengt door korte termijndenken de Floriade met nog 440 dagen voor de opening in nog grotere problemen. En dat is in de woorden van G.B.J. Hilterman ‘buitengewoon zorgelijk’.

Geschreven door