When education meets #floriade2022 krijg je een lespakket | Column Tjeerd Herrema

Voor de onderbouw en bovenbouw basisonderwijs. (Nog) niet voor het voortgezet onderwijs wat wel één van de belangrijkste doelgroepen van deze Floriade is nadat van de Urban Greeners en het GROW festival met vallen en opstaan niets meer is vernomen. Het grote accent op de jeugd was zelfs doorslaggevend voor de keuze voor Almere in 2012.

Een eerste blik op het lesmateriaal laat aantrekkelijk vormgegeven materiaal zien met afwisselend beeld en taal. Ook de werkvormen zijn gevarieerd waarbij samenwerken met andere leerlingen nodig is, prima. Ook wordt binnen- en buitenwerk gecombineerd, iets wat in veel lesmateriaal ontbreekt terwijl dat het leren juist leuker en effectiever maakt.

Beide lespakketten gaan over bouwen, waarbij voor alleen de onderbouw de beverburcht het startpunt is. We leren ondertussen ook dat de Floriadebever en mascotte-to be Floris heet. Floris spreekt de kleintjes toe en is laaiend enthousiast over wat er allemaal om hem heen gebeurd. Behalve bij de Partij voor de Dieren en de Fabeltjeskrant moet je altijd oppassen als mensen verwoorden wat dieren denken. Dat geldt zeker voor deze lesbrief. Bij de bovenbouw is het lesmateriaal wel erg instrumenteel over materialen ingevuld. Een start met de denkbeeldige groene stad of huis van de toekomst van de leerlingen, stimuleert andere vaardigheden en neemt meer de leerling als uitgangspunt. Daaraan gekoppeld zijn de lesdoelen voor zowel onder als bovenbouw te weinig ambitieus geformuleerd, allemaal op het niveau “ik weet” en niet “ik kan”, terwijl de activerende werkvormen daar wel toe uitnodigen (taxonomie van Bloom).

Waarom van de 4 thema’s op de Floriade voor bouwen is gekozen is me niet duidelijk. Een ander thema zoals ‘feeding the city’ sluit beter aan bij de belevingswereld van de leerlingen en is dus een beter startpunt voor een les met bovendien meer mogelijkheden voor eigen handelen want elk pondje komt ook bij elke leerling door het mondje.

Dat brengt me tot slot op de prijs voor leren. Het lespakket is gratis maar schoolbezoek aan de Floriade niet, die ligt bij de Floriade voor het basis onderwijs met € 9 p.p. aan de bovenkant waar educatieve musea zoals het openlucht, vrijheids- en verzetsmuseum en beeld en geluid tussen de € 4-7 p.p. rekenen, vaak gekoppeld aan een lespakket. Voor het voortgezet onderwijs schiet de prijs ineens omhoog naar €17,50 p.p. vanaf 15 personen en dat is beduidend hoger dan elders (verzetsmuseum €5, openluchtmuseum €6, Archeon €12,45 artis €12,50 ook vergeleken met commerciële initiatieven zoals Corpus in Leiden €12,50). Voor het mbo, hbo en universiteit geldt € 19 p.p. vanaf 15 personen. Het MBO lijkt me ten onrechte bij deze groep ingedeeld maar deze indeling komt vaker voor. Voor niets gaat de zon op ook bij de Floriade, maar leren over je eigen groene toekomst is vooral voor het voortgezet onderwijs aan de prijs. Groeide er maar geld aan alle bomen, kon iedereen naar de Floriade komen.

https://www.lessonup.com/…/kidsweek/plan/Zz3tshzWwoTcDJvxZhttps://www.omroepflevoland.nl/…/zo-n-28-000-kinderen…

Geschreven door