Uitnodiging webinar voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

Op 19 januari 2021, van 20.00 tot 21.30 uur, organiseert de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen van de Belastingdienst weer een online bijeenkomst (webinar) voor ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. Tijdens dit webinar wordt teruggekeken naar wat er de afgelopen maanden is gebeurd.

Ook wordt vooruit gekeken naar wat er nog gaat komen. Ouders kunnen vragen stellen die in de studio worden behandeld. Het webinar is vooral bedoeld voor betrokken ouders. Maar iedereen kan zich aanmelden. 

Voor meer informatie en/of aanmelden, zie de website van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

Geschreven door