Van formele kantoorstrook naar swingende woonomgeving

Gemeente Almere is van plan het kantoorgebied aan de Louis Armstrongweg in de Muziekwijk noord opnieuw te ontwikkelen. Door kantoren, woningen en voorzieningen te combineren ontstaat er meer variatie en een swingende woonomgeving . In een aantal kantoren komen bij elkaar ruim 300 huur- en koopwoningen met op bepaalde plekken bedrijvigheid op de begane grond.

Verder is er een aantrekkelijke buitenruimte gepland met  groen, parkeerplaatsen en een veilige verkeerssituatie. Omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben vorig jaar meegewerkt aan een visie op dit gebied waardoor dit plan mogelijk werd. Zo meld de gemeente op hun site.

Plan voor de openbare ruimte

De verschillende ontwikkelaars zijn aan zet om de gebouwen en hun eigen terreinen te veranderen.  Op dit moment past de openbare ruimte vooral bij een kantoorgebied. Om het geschikt te maken voor een woongebied, pakt gemeente Almere de openbare ruimte aan. Hiervoor is een voorlopig ontwerp gemaakt en in november 2020 voorgelegd aan omwonenden en andere betrokkenen. De uitnodiging te reageren op het plan stond in de digitale nieuwsbrief en een huis-aan-huisbrief.

Reacties en vragen

Gemeente Almere heeft 12 reacties ontvangen van omwonenden. Alle vragen zijn inmiddels persoonlijk beantwoord. Gemeente Almere heeft ook verteld hoe deze reacties worden verwerkt in het definitieve plan. De reacties zijn te verdelen in drie thema ’s die elkaar op punten overlappen. Hieronder leest u meer over deze thema’s en de reacties:

Thema 1: verkeer  en parkeren

Veel opmerkingen gingen over de verkeerssituatie van nu. Er zijn meerdere voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zoals meer plekken om over te steken en maatregelen om de snelheid van auto’s te verminderen. Dit leverde een aantal inzichten op die gemeente Almere gaat verwerken in het definitieve plan.  Ook zijn er zorgen om parkeermogelijkheden in de toekomst. De parkeernorm die de gemeente meegeeft aan de ontwikkelaars voor parkeren op eigen terrein gaat naar verwachting geen overlast veroorzaken. Omdat er wel zorgen uit de buurt zijn, houden we dit natuurlijk in de gaten.

Thema 2: groen in de wijk

In het conceptplan krijgt ‘groen in de wijk’ veel aandacht. Sommige bomen worden vervangen en op een aantal plaatsen komen bomen bij. We hebben een paar opmerkingen ontvangen over de huidige bomen aan de Louis Armstrongweg. Een aantal bomen geeft te veel schaduw en/of belemmert het uitzicht. Deze opmerkingen worden met het ‘Almeers Bomenkader’ in het achterhoofd verder bekeken.

Thema 3: spelen en ontmoeten

Op eigen terrein van de woongebouwen worden voorzieningen geplaatst. Denk aan bankjes. Deze zijn bedoeld voor de bewoners, zodat ook hun buitenruimte aantrekkelijk is. Sommigen omwonenden vrezen voor overlast door rondhangende mensen. De verwachting is dat vooral bewoners van deze voorzieningen gebruik zullen maken. De groenstrook tussen de spoorlijn en de gebouwen wordt een openbare plek. Daar kunnen bewoners sporten en elkaar ontmoeten.

Uitvoering in 2021

De uitvoering van het plan start naar verwachting eind 2021. Omdat het gebied nu ook dagelijks in gebruik is, kan niet alles in één keer worden uitgevoerd. Het werkt gebeurt straks in fases. Zodra er meer duidelijk is over de werkzaamheden informeren we u hierover via de website en de nieuwsbrief.

Foto Facebook

Geschreven door