Almere heeft straks ‘tussenplek’ voor afgekickte verslaafden

Almere krijgt een droge voorziening: een plek waar mensen terecht kunnen nadat zij zijn afgekickt en voordat zij naar huis gaan. Een plek waar je de eerste paar maanden steun aan elkaar hebt.

Het is in Almere al jaren de wens van cliënten van Kwintes om zo’n plek in de stad te krijgen. Nu moeten net-afgekickte verslaafden uitwijken naar droge voorzieningen in Amersfoort en Amsterdam. “Terwijl het zo belangrijk is om juist dichtbij je dagelijkse routine te blijven, bij je werk of bij je vrijwilligerswerk”, stelt Marieke Nelis van Advies Sociaal Domein (ASD). Dat is een Almeerse groep belangenbehartigers die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet als het gaat om hulpverlening.

Stok achter de deur
Wie net uit de afkickkliniek komt, kan beter niet meteen naar huis. Mensen zijn gewoontedieren en vervallen makkelijk in oude, veelal slechte patronen. Nelis: “In een droge voorziening wordt op elkaar gelet. Je zit daar ongeveer een half jaar. Cliënten delen een kamer met elkaar en de controle is hoog. Als je weer gebruikt, word je er meteen uitgezet. Het is een stok achter de deur.”

Stappen
De belangengroep kwam na het gesprek met de cliëntenraad van Kwintes snel in actie. Nelis stuurde een ongevraagd advies naar de gemeente. “Het is heel fijn dat de gemeente meteen stappen ondernam en met Kwintes en het Leger des Heils om tafel is gaan zitten om iets te regelen. Op dit moment wordt er gekeken hoe de droge voorziening in Almere mogelijk gemaakt kan worden”, aldus Nelis. De voorziening wordt voor een groot gedeelte gefinancierd door persoonsgebonden budgetten van de cliënten die er gebruik van maken zo vermeld omroep flevoland

Geschreven door