Minder cameratoezicht in Buiten

Burgemeester Weerwind wil bekijken of het aantal bewakingscamera’s in het centrum van Buiten omlaag kan.

Politiecijfers van de afgelopen jaren tonen aan dat zich in Buiten minder onveilige situaties hebben voorgedaan. Gemiddeld werd door de camera’s eens per twee dagen een incident geconstateerd.

Sinds 2016 is het aantal incidenten duidelijk gedaald, schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Daarom vindt hij het nog onnodig de camera’s te handhaven. Omdat het cameratoezicht een aantasting is van de privacy vindt Weerwind de extra ogen een extreem middel dat alleen moet worden gebruikt als er geen andere mogelijkheden zijn om de veiligheid te waarborgen.

Vóór hij dat plan aan de raad voorlegt, gaat hij volgende maand in overleg met ondernemers, ProRail en bewoners van het centrum van Buiten.

In het centrum van Stad is voldoende reden om de camera’s te laten hangen.

Geschreven door