Nieuwe financiële tegenvallers gemeente

Tot en met 2024 moet de gemeente een nieuw tekort van bijna 13 miljoen euro wegwerken.

Er zijn extra kosten van jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook krijgt Almere minder geld van het Rijk doordat minder woningen worden gebouwd. Daarnaast geeft de gemeente een structurele risicoreserve van 1 miljoen euro.

Daar tegenover staan ook extra inkomsten. De gemeente rekent op extra geld van het Rijk om de kosten van coronamaatregelen te dekken. Ook wordt verwacht dat de verkoop van bouwgrond weer zal aantrekken. Vanwege corona waren minder bouwmaterialen beschikbaar en zijn veel bouwplannen stil komen te liggen.

De gemeente kan nog een beroep doen op reserves, maar wil dat bij voorkeur niet, staat in een voordracht aan de gemeenteraad.

Die moet zich nu buigen over goedkeuring van de tekorten. Dat onderwerp staat voor aanstaande donderdag op de agenda van de raad.

Geschreven door