Uitbreiding blauwe zone Richard Burtonstraat – Filmwijk

De bewoners van de Richard Burtonstraat hebben aangegeven veel parkeeroverlast te ervaren, nadat de straten eromheen blauwe zone zijn geworden. Zij hebben met een petitie aangetoond dat de meerderheid van de bewoners van de straat een blauwe zone wenst.

De gemeente heeft het verzoek gehonoreerd. Deze straat zal per 1 februari 2021 toegevoegd worden aan de blauwe zone. De bewoners worden per brief op de hoogte gesteld.

Geschreven door